Subscribe Now
Trending News
Javascript

Cách tối ưu hóa trang web của bạn bằng Intersection Observer API 

Hiệu suất của trang web là một trong những lĩnh vực mình muốn tập trung trong đại dịch này vì mình có nhiều thời gian làm việc ở nhà. Tối ưu hóa việc tải hình ảnh là một trong những nhiệm vụ trong Todo List của mình mình.Mình bắt đầu sử dụng Google và cách tốt nhất để làm điều đó là sử dụng IntersectionObserver. Nào, let go!!! Hãy cùng mình từng bước tìm hiểu IntersectionObserver API.

Read more
Load more
WordPress Theme built by Shufflehound. © Copyright 2020, Hoà Đệ Nhất