0969 93 95 56

Case Game – Đồ họa : Main Giga B75, Chíp i7 3770, Ram 8Gb, HDD 500GB, VGA GTX 1050 , Nguồn 400w..

8,500,000 7,050,000

Case Game – Đồ họa : Main Giga B75, Chíp i7 3770, Ram 8Gb, HDD 500GB, VGA GTX 1050 , Nguồn 400w..

8,500,000 7,050,000